Школа

«Школа Кандибура» – приватна школа в Україні

З 2005 року ми виховуваємо УСПІШНИХ та ЩАСЛИВИХ дітей, які покращують світ

Про школу

Приватні школи (Дніпра) Дніпропетровська


Ми запроваджуємо більше 30 ІННОВАЦІЙ, яких немає в інших школах України. Ідея створення нової альтернативної школи зародилася близько 20 років тому.

Георгій Романович Кандибур створив нову навчально-виховну систему – ТрейЛі («Технология Развития разностороннЕЙ Личности»), замість традиційної класно-урочної, й з 2005 року впроваджує її у своїй Школі Кандибура.  Ця система описана у його книзі «Школа, которая изменит мир». 

Приватна школа Дніпра №1

Стандартна система не тільки вкрай обмежує особистісний розвиток школярів, а і «стискає» професійні і творчі можливості педагогів. Ми прагнули створити таку школу, яка б не тільки давала школярам якісні знання із загальноосвітніх предметів, а, передусім, формувала у них якості, властивості, поведінкові реакції, установки, навички УСПІШНИХ і ЩАСЛИВИХ людей. І сьогодні ми можемо з упевненістю сказати, що таку модель школи ми винайшли.

Ми неупинно продовжуємо вдосконалювати нашу навчально-виховну систему, розробляючи і впроваджуючи нові елементи, відповідно до вимог сьогодення та інтересів наших вихованців.


Навчальний процес у нашій школі побудовано таким чином, щоб учні, з одного боку, пізнавали самих себе, а з іншого - опановували різноманітні навички самостійного здобуття знань. 

Георгий Романович Кандибур

Кандибур Георгий Романович

Народився у місті Кривий Ріг, Україна. Закінчив Чернігівський педагогічний інститут. Працював у сільських та міських школах. Більше десяти років був викладачем педагогічних дисциплін Дніпропетровського педагогічного училища. 

З 1996 року – приватний підприємець в галузі освіти. Створив універсальний комплекс розвиваючих посібників для дітей дошкільного віку. Автор декількох книг з інтелектуального розвитку дітей різного віку. Розробив методику з навчання дошкільнят і школярів швидкочитанню. Засновник та директор приватної загальноосвітньої школи, яка працює на засадах його авторської технології.


У книзі Г. Р. Кандибура “Школа, которая изменит мир” описана якісно нова школа, яка починає безперервно супроводжувати кожну дитину з моменту її зачаття і до закінчення школи. І навіть далі, – до набуття випускником професії і постійного працевлаштування.

Педагогічна технологія нової школи дійсно здатна масово формувати УСПІШНИХ і ЩАСЛИВИХ людей, націлених постійно удосконалювати самих себе і навколишній світ.


Наша главная цель

Формування у дітей і підлітків якостей, властивостей, умінь, навичок, поведінкових реакцій, установок УСПІШНОЇ і ЩАСЛИВОЇ людини. Це десятки й десятки різноманітних якостей, які ми визначаємо за допомогою «Матриці ТрейЛі».Докладно про цю матрицю Ви можете дізнатися з книги Г. Р. Кандибура «Школа, которая изменит мир»

Наша основная задача

Формувати у школярів готовність до постійного і різнобічного САМОВДОСКОНАЛЕННЯ, як головного чинника, що дає можливість кожному нашому вихованцю не тільки стати УСПІШНОЮ та ЩАСЛИВОЮ особистістю, а й постійно утримувати себе у цьому стані.

Главным объектом познания

для кожного нашого школяра є його власна особистість, для чого використовуються всі чисельні види та форми діяльності учнів у нашій школі. Активне та різнобічне самопізнання – необхідна передумова для повноцінного самовдосконалення.

Наша школа целеустремленно развивает и формирует у своих учеников

Навыки постоянного самоконтроля и самокоррекции своего эмоционального состояния;
Высокий уровень способности выполнять функцию лидера, организатора, так и исполнителя;
Самые важные моральные качества: доброту, заботливость, ответственность, оптимизм;
Умения поддерживать и усовершенствовать свои физические возможности, здоровье;
Готовность к продуктивному сотрудничеству с другими людьми и многое другое.

Утро радости, энергии и доброты

Все дети и учителя собираются в «Круг дружбы», вместе проговаривают волшебные слова: «Я люблю этот мир, я люблю всех вас, я совершенствую себя!». 

После этого ученики дежурного созвездия самостоятельно проводят зарядку, играют в игру «Да!», проговаривая позитивные утверждения.

Еще до карантина дети закручивали огромную «улитку» и завершали утро 7 объятиями. Однако сейчас мы придерживаемся карантинных мер ограничений.

Дневник позитива

Дневник содержит задания, которые выполняются на протяжении каждого дня. 

Например: «Я молодец! Я составляю список моих маленьких и больших побед сегодня над собою», «Я посылаю слова любви и наилучшие пожелания своим родным и близким!», «Я дышу и заряжаюсь! Я дышу и наполняюсь энергией радости и успеха!».

Самоанкетирование

Самоанкетирование проводится каждый день с помощью специальных анкет. Они помогают школьникам следить за своим эмоциональным состоянием на протяжении дня. Для коррекции своего состояния дети могут использовать разные дыхательные, медитационные, визуализационные практики, которые они изучают на специальных тренингах. 

Самоанкетирование, вместе с работой школьников над Матрицею ТрейЛи, с программой «Сферический автопортрет личности», со специальным анализом всех пунктов ежедневных планов делает личность ученика главным объектом его познания.

Школа воспитания и образования

В начальных классах внедрена методика, направленная на формирование навыков самоконтроля, самоорганизации, самообучения, продуктивного сотрудничества с другими школьниками.

Четвёртый класс является переходным и на протяжении учебного года он постепенно «погружается» в «Школу самоусовершенствования».

Школа самоусовершенствования

Обучение в старшей школе направлено на то, чтобы создать условия для самоусовершенствования каждого ученика.

Часто в средней школе ученики уже могут определиться со своими приоритетами, чтоб целеустремленно развивать способности, связанными с будущим видом деятельности. Работая над учебными предметами, они осознают важность этих заданий для саморазвития и совершенствования.

Созвездия

Это разновозрастная группа (7-12 учеников), построенная на самоуправлении, где старшие дети каждый день заботятся о своих младших друзьях.

Таким образом создаются условия для дружеских отношений на долгие годы детей разного возраста.

Гармоничное объединение 6-ти форм работы учеников

Самостоятельная работа
Индивидуальная работа (персональная работа с учителем или с учеником-инструктором)
Работа в парах
Работа в микрогруппах (3-7 учеников)
Работа в группе (8-10 учеников)
Массовое мероприятие

Особенности «Школы Кандибура»

Дневник успехов

Основное учебное пособие ученика в нашей школе. В нем содержатся программы для всех предметов определенного класса (с 1 до 11), утвержденные Министерством образования и науки Украины, структурированные по специальной методологии.

Программы разделены на части, которые называются «шагами». Дети осваивают их самостоятельно, под наблюдением специалиста.

Качество усвоения учебного материала 5-11 класса каждого шага определяется самооценкой, а у учащихся 1-4 классов - самооценкой и оценкой учителя.

Тренинг гениальности

Занятия по скорочтению (увеличение в несколько раз скорости и качества усвоения текста по специальной методике).

Развитие умения применять творческий подход в решении самых разнообразных задач.

Занятия по развитию познавательных процессов: внимания, памяти, воображения, мышления, на основе специальной системы игр-упражнений.

«Гнёзда»

Это короткие по продолжительности занятия (20-25 минут) детей одного из созвездий с различными задачами творческого характера, где спикерами могут быть и младшие школьники.

Такое сотрудничество детей разного возраста дает возможность научиться уважать мнения друг друга, принимать людей такими, какие они есть, уметь общаться как со сверстниками, так и с меньшими и старшими по возрасту.

Уважение и забота в маленьких микрогруппах даёт возможность создать комфортную атмосферу во всей школе.

Слово дня

Неотъемлемой частью нашей школьной жизни является общее собрание.

Ученики собираются вместе, чтобы обсудить Слово дня. За это отвечает дежурное созвездие. Дети озвучивают слово, объясняют его лексическое значение, приводят пословицы и афоризмы, чтобы глубже и детальнее понять его суть. Важным условием отбора слов является то, что это должны быть понятия, выражающие положительные качества и черты человека.

Тьюторы

Педагоги школы постоянно сопровождают одно из созвездий и каждого отдельного ученика в нем. Работа тьютора заключается в поддержке учащихся во время образовательного процесса, и в общей подготовке к различным мероприятиям, раскрытии творческого потенциала каждого ребенка.

Ребенок может в любое время обратиться к тьютору, чтобы не только получить помощь в обучении, но и поделиться своими мыслями и переживаниями.

Дни полного самоуправления

В такие дни ученики берут на себя обязанности учителей и самостоятельно организовывают учебный процесс.

Дети с большим удовольствием превращаются во взрослых. Эти дни становятся для них лучшим обучением самодисциплине, самоорганизованности, ответственности. Они начинают лучше понимать учителей, которые в данный момент превращаются в «школьников».

Микс-занятия

Один раз в неделю дети из начальной школы ходят в «гости» к другим классам, миксуясь на 15-20 минут. Например, половина 1 класса идет к половине 3 класса, и наоборот.

Такие занятия позволяют развивать интерес к учебе, ведь учащиеся выполняют интересные творческие задания. Играя вместе, они развивают дружеские отношения не только со своими одноклассниками.

Игра «Учитель-ученик, ученик-учитель»

Это игровая форма работы детей в парах, которая осуществляется по специальной методике, может занимать до половины всего учебного времени в начальных классах.

Суть работы заключается в том, что один ученик берет на себя роль учителя, а другой - ученика. После выполнения задания они меняются ролями.

Когда ученик учит другого, он лучше усваивает материал.

Индивидуальное расписание

Самостоятельное ежедневное планирование или тайм-менеджмент учениками своей деятельности в течение дня.

Зачем ребенку тайм-менеджмент? Главная задача даже не в том, чтобы у него были вовремя сделаны все уроки. Ребенок должен понять, что благодаря правильному распределению времени он сможет больше играть, заниматься любимыми делами.

Когда ребенок убедится, что с помощью простых действий она выигрывает время на важные для него вещи, он станет более организованным и самостоятельным. Наши ученики учатся планировать свой день еще дошкольниками на курсе "Дошкольники в школьном пространстве!"

Клубное время

После учебной деятельности (после 13.00) обязательная часть школьного процесса – это развитие творческих способностей детей. Проводятся разнообразные мастер-классы, тренинги, факультативы, репетиции, кружки, клубы и т.д., в которых школьники участвуют по собственному желанию без дополнительной платы.

Самооценка

В конце освоения определенного шага по тому или иному учебному предмету ученик (5-11 классов) должен выполнить итоговое задание.

Опираясь на четкие критерии, школьник определяет свою оценку, которая соответствует качеству выполнения им этой задачи. Она записывается в «Дневник успехов». Ученики 1-4 классов за каждый шаг должны получить и самооценку, и оценку учителя.

Младшие учителя

Ученики 2-11 классов, которые по графику или добровольно помогают своим младшим друзьям (учащимся 1-3 классов). Такая помощь может осуществляться индивидуально или в группе, а иногда и фронтально с целым классом.

Каждой работе «младшего учителя» предшествует его консультация с соответствующим учителем.

Праздник без повода

В школе есть веселая традиция - проведение праздника без всякого повода. Оно проходит раз в 2 недели.

Дети дежурного созвездия самостоятельно придумывают тему, например «Праздник весенней лужи». По правилам надо за несколько часов каждому созвездию придумать выступление на эту тему. Праздник длится примерно 30 минут. Праздник развивает креативное мышление, чувство юмора и создает позитивный настрой и дает школьникам проявить свой творческий потенциал.

Матрица Трейли

Это модель всесторонне и гармонично развитой личности, обладающей качествами и умениями, необходимыми успешному и счастливому человеку.

Эта модель-матрица разработана в нашей школе (смотрите книгу Г. Р. Кандибура «Школа, которая изменит мир») и является для учащихся постоянным средством по совершенствованию ими своей личности.

Шесть уровней самоорганизации

В зависимости от точности выполнения своих ученических и общественных обязанностей дети определяют свой уровень самоорганизации, пользуясь специальным алгоритмом.

От уровня самоорганизации ученика зависит сложность и важность общественных поручений, которые он может получить в школе.

Распорядок дня в нашей школе

8.20 - 8.30
Зарядка. «Утро радости, энергии и доброты»
8.30 - 9.00
Планирование дня, визуализация. «Дневник позитива», самоанкетирование.
9.00 - 9.40
Учебные промежутки, работа с «Дневником успехов»
9.40 - 9.55
Завтрак
9.55 - 10.05
Общее собрание. Обсуждение Слова дня
10.05 - 12.40
Учебные промежутки, самостоятельная работа, индивидуальные консультации на основе «Дневника успехов»
12.40 - 13.00
Обед
13.00 - 14.30
«Миксы», «Гнезда», «Клубное время»: мастер-классы, тренинги, кружки
14.30 - 15.00
Подведение итогов дня
15.00 - 18.00
Группа продленного дня

Питание

Питание в школе предоставляется лицензированной компанией, которая имеет право готовить для детей.
Меню разнообразное, подбирается с учетом предпочтений детей и родителей по принципу полезного питания.
Есть возможность корректировать меню, заказывать вегетарианские блюда.
Наши дети питаются с большим удовольствием!

Безопасность

Мы всегда следим за безопасностью ваших детей!

Территория школы закрыта

Видео- наблюдение

Круглосуточная охрана

Запишите своего ребенка прямо сейчас

Отзывы