Школа

З 2005 року ми виховуємо УСПІШНИХ та ЩАСЛИВИХ дітей, які покращують світ

Про школу

«Школа Кандибура» – це більше 30 ІННОВАЦІЙ, яких немає в інших школах України. Ідея створення нової альтернативної школи зародилася близько 20 років тому. 

Георгій Романович Кандибур створив нову навчально-виховну систему – ТрейЛі («Технология Развития разностороннЕЙ Личности»), замість традиційної класно-урочної, й з 2005 року впроваджує її у своїй Школі Кандибура.  Ця система описана у його книзі «Школа, которая изменит мир». 

Стандартна система не тільки вкрай обмежує особистісний розвиток школярів, а і «стискає» професійні і творчі можливості педагогів. Ми прагнули створити таку школу, яка б не тільки давала школярам якісні знання із загальноосвітніх предметів, а, передусім, формувала у них якості, властивості, поведінкові реакції, установки, навички УСПІШНИХ і ЩАСЛИВИХ людей. І сьогодні ми можемо з упевненістю сказати, що таку модель школи ми винайшли.

Ми неупинно продовжуємо вдосконалювати нашу навчально-виховну систему, розробляючи і впроваджуючи нові елементи, відповідно до вимог сьогодення та інтересів наших вихованців.

Навчальний процес у нашій школі побудовано таким чином, щоб учні, з одного боку, пізнавали самих себе, а з іншого - опановували різноманітні навички самостійного здобуття знань. 

Кандибур Георгій Романович

Народився у місті Кривий Ріг, Україна. Закінчив Чернігівський педагогічний інститут. Працював у сільських та міських школах. Більше десяти років був викладачем педагогічних дисциплін Дніпропетровського педагогічного училища. 

З 1996 року – приватний підприємець в галузі освіти. Створив універсальний комплекс розвиваючих посібників для дітей дошкільного віку. Автор декількох книг з інтелектуального розвитку дітей різного віку. Розробив методику з навчання дошкільнят і школярів швидкочитанню. Засновник та директор приватної загальноосвітньої школи, яка працює на засадах його авторської технології.


У книзі Г. Р. Кандибура “Школа, которая изменит мир” описана якісно нова школа, яка починає безперервно супроводжувати кожну дитину з моменту її зачаття і до закінчення школи. І навіть далі, – до набуття випускником професії і постійного працевлаштування.

Педагогічна технологія нової школи дійсно здатна масово формувати УСПІШНИХ і ЩАСЛИВИХ людей, націлених постійно удосконалювати самих себе і навколишній світ.


Наша головна мета

Формування у дітей і підлітків якостей, властивостей, умінь, навичок, поведінкових реакцій, установок УСПІШНОЇ і ЩАСЛИВОЇ людини. Це десятки й десятки різноманітних якостей, які ми визначаємо за допомогою «Матриці ТрейЛі». Докладно про цю матрицю Ви можете дізнатися з книги Г. Р. Кандибура «Школа, которая изменит мир»

Наша основна задача

Формувати у школярів готовність до постійного і різнобічного САМОВДОСКОНАЛЕННЯ, як головного чинника, що дає можливість кожному нашому вихованцю не тільки стати УСПІШНОЮ та ЩАСЛИВОЮ особистістю, а й постійно утримувати себе у цьому стані.

Головним об’єктом пізнання

для кожного нашого школяра є його власна особистість, для чого використовуються всі чисельні види та форми діяльності учнів у нашій школі. Активне та різнобічне самопізнання – необхідна передумова для повноцінного самовдосконалення.

Наша школа цілеспрямовано розвиває й формує у своїх учнів

Навички постійного самоконтролю і самокорекції свого емоційного стану;
Високий рівень здатності до виконання як функцій лідера, організатора, так і виконавця;
Найважливіші моральні якості: доброту, турботливість, відповідальність, оптимізм;
Уміння підтримувати й удосконалювати свої фізичні можливості, здоров’я;
Готовність до продуктивної співпраці з іншими людьми та багато іншого.

Ранок радості, енергії та доброти

Усі діти та вчителі збираються у «Колі дружби», разом промовляють чарівні слова: «Я люблю цей світ, я люблю всіх вас, я вдосконалюю себе!». 

Після цього учні чергового сузір’я самостійно проводять зарядку, грають в гру «Так!», промовляючи позитивні ствердження.

Ще до карантину діти закручували величезного «равлика» й завершували ранок 7 обіймами. Проте зараз ми дотримуємось карантинних обмежень.


Щоденник позитиву

Щоденник містить завдання, які виконуються протягом кожного дня. 

Наприклад: «Я молодець! Я складаю список моїх маленьких і великих перемог сьогодні над собою», «Я посилаю слова любові й найкращі побажання своїм рідним і близьким!», «Я дихаю і заряджаюсь! Я дихаю і наповнююсь енергією радості та успіху!».


Самоанкетування

Самоанкетування проводиться щодня за допомогою спеціальних анкет. Вони допомагають школярам слідкувати за своїм емоційним станом протягом дня. Для корекції свого стану діти можуть використовувати різні дихальні, медитаційні, візуалізаційні практики, яким вони навчені на спеціальних тренінгах. 

Самоанкетування, разом з роботою школярів над Матрицею ТрейЛі, з програмою «Сферичний автопортрет особистості», зі спеціальним аналізом всіх пунктів щоденних планів робить особистість учня головним об’єктом його пізнання.Школа виховання та освіти

У початкових класах запроваджено методику, спрямовану на формування навичок самоконтролю, самоорганізації, самонавчання, продуктивної співпраці з іншими школярами.

Четвертий клас є перехідним і протягом навчального року він поступово «занурюється» у «Школу самовдосконалення».Школа самовдосконалення

Навчання у старшій школі спрямоване на те, щоб створити умови для самовдосконалення кожного учня.

Часто в середній школі учні вже можуть визначитись зі своїми пріоритетами, щоб цілеспрямовано розвивати здібності, пов’язані з майбутнім видом діяльності. Працюючи над навчальними предметами, вони усвідомлюють важливість цих завдань для саморозвитку та вдосконалення.  Сузір’я

Це різновікова група (7-12 учнів), побудована на самоврядуванні, де старші діти щодня турбуються про своїх молодших друзів.

Таким чином створюються умови для дружніх стосунків на довгі роки дітей різного віку.Гармонійне поєднання 6-ти форм роботи учнів

Самостійна робота
Iндивідуальна робота (персональна робота з учителем чи з учнем-інструктором)
Робота у парах
Робота мікрогруп (3-7 учнів)
Робота в групі (8-10 учнів)
Масовий захід

Особливості "Школи Кандибура"

Щоденник успіхів

Основний навчальний посібник учня в нашій школі.  У ньому містяться програми до всіх навчальних предметів певного класу (з 1 до 11), затверджених Міністерством освіти і науки України, структуровані за спеціальною методологією.

Програми поділено на частини, які називаються «кроками». Діти опановують їх самостійно, під наглядом фахівця. 

Якість засвоєння навчального матеріалу 5-11 класу кожного кроку визначається самооцінкою, а в учнів 1-4 класів – самооцінкою та оцінкою вчителя.

Тренінг геніальності

Заняття зі швидкочитання (збільшення у кілька разів швидкості та якості засвоєння тексту за спеціальною методологією); 

Розвиток уміння застосовувати творчий підхід у вирішенні найрізноманітніших завдань;

Заняття з розвитку пізнавальних процесів: уваги, пам’яті, уяви, мислення, на засадах спеціальної системи ігор-вправ.

«Гнізда»

Це короткотривалі заняття (20-25 хв.) дітей одного із сузір’їв з різноманітними завданнями творчого характеру, де спікерами можуть бути й наймолодші школярі.

Така співпраця дітей різного віку дає можливість навчитися поважати думки один одного, приймати людей такими, якими вони є, вміти спілкуватися як з однолітками, так і з меншими та старшими за віком.

Повага та турбота в маленьких мікрогрупах дає можливість створити комфортну атмосферу в усій школі.Слово дня

Невід'ємною частиною нашого шкільного життя є загальні збори. 

Учні збираються разом, щоб обговорити Слово дня. За це відповідає чергове сузір’я. Діти озвучують слово, пояснюють його лексичне значення, наводять прислів'я і афоризми, щоб глибше і детальніше зрозуміти його суть. Важливою умовою добору слів є те, що це мають бути поняття, які виражають позитивні якості та риси людини. 

Учасникам загальних зборів пропонується скласти речення, використовуючи дане поняття, а також відповісти на питання: "Що треба зробити, щоб розвинути цю рису у собі?" Виголошуючи свої ідеї, діти приходять до певного спільного рішення і краще запам'ятовують Слово дня. 

Така практика допомагає розширити словниковий запас, а також вчить учнів розумітися на людях.Тьютори

Педагоги школи постійно супроводжують одне з сузір’їв і кожного окремого учня в ньому. Робота тьютора полягає в підтримці учнів під час навчального процесу, так і у спільній підготовці до різноманітних заходів, розкритті творчого потенціалу кожної дитини.

Дитина може в будь-який час звернутися до тьютора, щоб не тільки отримати допомогу з навчанням, а ще й поділитися своїми думками та переживаннями.Дні повного самоврядування

У такі дні учні перебирають на себе обов’язки вчителів і самостійно організовують навчальний процес. 

Діти з великим задоволенням перетворюються на дорослих. Ці дні стають для них найкращим навчанням з самодисципліни, самоорганізованості, відповідальності. Вони починають краще розуміти вчителів, які у цей час перетворюються на «школярів». 


Мікс-заняття

Один раз на тиждень діти з початкової школи ходять у «гості» до інших класів, міксуючись на 15-20 хвилин. Наприклад, половина 1 класу йде до половини 3 класу, і навпаки.

Такі заняття дозволяють розвивати інтерес до навчання, адже учні виконують цікаві творчі завдання. Граючись разом, вони розвивають дружні стосунки не лише зі своїми однокласниками.Гра «Учитель-учень, учень-учитель»

Це ігрова форма роботи дітей у парах, яка здійснюється за спеціальною методикою, може займати до половини всього навчального часу у початкових класах. 

Суть роботи полягає в тому, що один учень бере на себе роль учителя, а інший – учня. Після виконання завдання вони міняються ролями. 

Коли учень навчає іншого, він краще засвоює матеріал.


Індивідуальний розклад

Cамостійне щоденне планування або тайм-менеджмент учнями своєї діяльності протягом дня. 

Навіщо дитині тайм-менеджмент? Головне завдання навіть не в тому, щоб у неї були вчасно зроблені всі уроки. Дитина має зрозуміти, що завдяки правильному розподілу часу вона зможе більше грати, займатися улюбленими справами. 

Коли дитина упевниться, що за допомогою простих дій вона виграє час на важливі для неї речі, вона стане більш організованою та самостійною. Наші учні вчаться планувати свій день ще дошкільнятами на курсі "Дошкільнята у шкільному просторі!"


Клубний час

Після навчальної діяльності (після 13.00) обов’язкова частина шкільного процесу – це розвиток творчих здібностей дітей.

Проводяться найрізноманітніші майстер-класи, тренінги, факультативи, репетиції, гуртки, клуби, тощо, в яких школярі беруть участь за власним бажанням без додаткової плати.


Самооцінювання

Наприкінці опрацювання певного кроку з того чи іншого навчального предмету учень (5-11 класів) має виконати підсумкове завдання. 

Опираючись на чіткі критерії, школяр визначає свою оцінку, яка відповідає якості виконання ним цього завдання. Вона записується у «Щоденник успіхів». Учні 1-4 класів за кожен крок мають одержати і самооцінку, і оцінку вчителя.

Молодші вчителі

Учні 2-11 класів, які за графіком або добровільно допомагають своїм молодшим друзям (учням 1-3 класів). Така допомога може здійснюватися індивідуально або у групі, а іноді й фронтально з цілим класом.

Кожній роботі «молодшого вчителя» передує його консультація з відповідним учителем.

Свято без приводу

У школі є весела традиція – проведення свята без будь-якого приводу. Воно проходить раз на 2 тижні.

Діти чергового сузір’я самостійно придумують тему, наприклад «Свято весняної калюжі». За правилами треба за декілька годин кожному сузір’ю придумати виступ на цю тему. Свято триває приблизно 30 хвилин. 

Свято розвиває креативне мислення, почуття гумору та створює позитивний настрій,  і дає школярам виявити свій творчий потенціал.Матриця Трейлі

Це модель всебічно і гармонійно розвиненої особистості, яка володіє якостями й уміннями, необхідними успішній і щасливій людині. 

Ця модель-матриця розроблена в нашій школі (дивіться книжку Г. Р. Кандибура «Школа, которая изменит мир») і є для учнів постійним засобом щодо удосконалення ними своєї особистості.


Шість рівнів самоорганізації

У залежності від точності виконання своїх учнівських і громадських обов’язків діти визначають свій рівень самоорганізації, користуючись спеціальним алгоритмом. 

Від рівня самоорганізації учня залежить складність і важливість громадських доручень, які він може отримати у школі.

Розпорядок дня у нашій школі

8.20 - 8.30
Зарядка "Ранок радості, енергії та доброти"
8.30 - 9.00
Планування дня, візуалізація, "Щоденник позитиву", самоанкетування
9.00 - 9.40
Навчальні проміжки, робота з "Щоденником успіхів"
9.40 - 9.55
Сніданок
9.55 - 10.05
Загальні збори. Обговорення "Слова дня"
10.05 - 12.40
Навчальні проміжки, самостійна робота, індивідуальні консультації на основі "Щоденника успіхів"
12.40 - 13.00
Обід
13.00 - 14.30
"Мікси", "Гнізда", "Клубний час", майсер-класи, тренінги, гуртки
14.30 - 15.00
Підведення підсумків дня
15.00 - 18.00
Группа подовженого дня

Харчування

Харчування у школі надає ліцензована компанія, яка має право готувати для дітей.
Меню різноманітне, підбирається з урахуванням вподобань дитини та батьків за принципами корисного харчування.
Є можливість корегувати меню, замовляти вегетаріанські страви.
Наші діти харчуються з великим задоволенням!

Безпека

Ми завжди слідкуємо за безпекою ваших дітей!

Територія школи закрита

Відеоспо- стереження

Цілодобова охорона

Запишіть свою дитину прямо зараз

Відгуки